Naš dom pruža vrhunsku skrb i njegu od strane iskusnih i educiranih njegovateljica i medicinskih sestara. Dom je moderno i funkcionalno opremljen, te zadovoljava visoke standarde smještaja. 

Skrb o pokretnim, polupokretnim i nepokretnim osobama

Dodatna pitanja možete postaviti na:
E-mail: domsamobor@gmail.com ili nas jednostavno nazovite ili posjetite.